Er zijn vier hoofdoorzaken van jachtincidenten. Welke oorzaak het meest waarschijnlijk leidt tot het verwarren van een ander (2023)

Sociale Studies Middelbare school

Antwoorden

Antwoord 1

Antwoord:

C. beoordelingsfouten van jagers.

Uitleg:

De oorzaak die er hoogstwaarschijnlijk toe leidt dat iemand anders voor wild wordt aangezien, zijn de beoordelingsfouten van de jager. De meest voorkomende van alle jachtincidenten zijn beoordelingsfouten van jagers. Deze jachtincidenten vinden plaats wanneer een jager direct of indirect persoonlijk letsel of de dood veroorzaakt met een vuurwapen. Een jachtincident is een ongecontroleerde actie die plaatsvindt tijdens het gebruik van een sportarm.

Antwoord 2

C. Oorzaak van beoordelingsfouten van jagers leidt er hoogstwaarschijnlijk toe dat een andere persoon voor wild wordt aangezien

Uitleg:

Een jachtgerelateerd schietincident (HRSI) is een gebeurtenis waarbij een persoon gewond raakt als gevolg van het afschieten van een sportarm.

Vier hoofdtypen jachtgerelateerde schietincidenten zijn:

 1. Jagersoordeel Fouten zijn de belangrijkste oorzaak van jachtongevallen zijn beoordelingsfouten, zoals een andere persoon aanzien voor wild of het niet controleren van de voor- of achtergrond voordat u schiet.
 2. Overtredingen van veiligheidsregels, zoals het wijzen van de snuit in een onveilige richting. Overtredingen van veiligheidsregels zijn onder meer het in een onveilige richting wijzen van de snuit en het negeren van de juiste procedures voor het oversteken van een hek, enz. Een andere veelvoorkomende oorzaak van jachtongevallen is het niet volgen van veilige vuurwapenpraktijken.
 3. Gebrek aan controle en oefening dat kan leiden tot onbedoelde ontladingen en verdwaalde schoten
 4. Mechanisch defect, zoals een geblokkeerde loop of onjuiste munitie'. Als het op vuurwapens aankomt, kunt u nooit op uw hoede zijn

Meer informatie over jachtincidenten op brainly.com/question/4423877

#LerenMetBrainly

Gerelateerde Vragen

Natuurlijke ondersteuningen zijn: (A) Ondersteuningen die specifieke instellingen veranderen of aanpassen.
(B) Kansen op status, erkenning of grotere betrokkenheid.
(C) Ondersteunt bij het opbouwen van competentie en vaardigheden.
(D) Alle relaties, verenigingen en netwerken van een persoon.

Antwoorden

Letter D is het juiste antwoord.

Natuurlijke ondersteuning gaat over de relaties van mensen in hun dagelijks leven, dat kan zijn met een buurman, familielid, collega's, vrienden of kennissen. Ze zijn ook gemaakt van verenigingen door vrijwilligerswerk te doen, te socializen of naar de kerk te gaan, lid te worden van clubs of te netwerken. Natuurlijke ondersteuning wordt binnen de gemeenschap gecreëerd en kan de levenskwaliteit van individuen verbeteren.

Dr. Know-it-All organiseert een tv-talkshow. Een van zijn gasten, Bill Collins, klaagt over zijn intense ergernis over mensen die tijdens het rijden op hun mobiele telefoon praten. Bill vraagt ​​Dr. Know-it-All om uit te leggen waarom hij zo heftig reageert op dit soort situaties. Dr. Know-it-All roept onmiddellijk uit dat Bill een instinct heeft voor irritatie van mobiele telefoons. Heeft Dr. Know-it-All gelijk als hij aanneemt dat instinct de oorzaak is van Bills gedrag?

Antwoorden

Antwoord:

Nee, een instinct kan complex menselijk gedrag niet nauwkeurig verklaren

Toelichting: menselijk gedrag is complex en moeilijk te beoordelen. We weten niet hoe en waarom mensen zich op verschillende manieren gedragen en we kunnen niet zeggen dat het instinct is, omdat zelfs belangrijke psychologen het nog niet eens zijn over deze kwestie (er zijn theorieën over instinct, maar geen eindstelling).

Sally is bekend in de stad. Mensen noemen haar de 'favoriete gek' van de stad. Ze gaat zelden om met anderen en heeft altijd een bizarre outfit aan. Wanneer mensen met haar proberen te praten, vertelt ze hen dat ze minstens 1,80 meter bij haar vandaan moeten blijven, zodat ze geen delen van hun ziel met haar uitwisselen. Ze lijkt het goed met elkaar te kunnen vinden in het leven, maar heeft veel rare ideeën. Bij welke van de volgende aandoeningen kan Sally worden gediagnosticeerd? A. sociale angststoornis
B. paranoïde persoonlijkheidsstoornis
C. histrionische persoonlijkheidsstoornis
D. schizotypische persoonlijkheidsstoornis

Antwoorden

Antwoord:

D. schizotypische persoonlijkheidsstoornis

Uitleg:

Volgens mijn onderzoek naar de verschillende soorten stoornissen die als antwoord op deze vraag zijn gegeven, is het juiste antwoord schizotypische persoonlijkheidsstoornis. Deze stoornis is een psychische stoornis met de volgende symptomen,

 • Ernstige sociale angst
 • Gedachte stoornis
 • Paranoïde ideeën
 • Derealisatie
 • Voorbijgaande psychose
 • Onconventionele overtuigingen
 • Vreemde spraakmanierismen
 • Vreemde kledingstijlen

Dit zijn allemaal symptomen die Sally vertoont, daarom kunnen we zeggen dat dit waarschijnlijk de diagnose is bij Sally.

Ik hoop dat dit uw vraag heeft beantwoord. Als je nog vragen hebt, stel ze gerust aan Brainly.

Een experiment waarbij noch de proefpersonen noch de personen die het onderzoek uitvoeren weten welke proefpersonen in de controlegroep zitten en welke in de experimentele groep tot nadat de resultaten zijn opgeteld, wordt een _______________ genoemd.

Antwoorden

Antwoord:

Dubbelblind onderzoek of geblindeerd experiment

Uitleg:

Een dubbelblind onderzoek of geblindeerd experiment is een onderzoek waarvan noch de leden, noch de onderzoekers beseffen wie een specifieke behandeling krijgt.

Het elimineert met succes vooringenomen en eenzijdige resultaten.

Wordt vaak gebruikt om op een effectieve manier de vooringenomenheid te elimineren van personen die een schijnbehandeling of een effect op de placebo zouden kunnen ervaren.

Nu Angelo de leeftijd van 50 nadert, voelt hij zich steeds meer ontmoedigd over zijn slechte relatie met zijn twee zonen. Op het werk geeft hij zich vrijwillig op als mentor voor een jonge nieuwe aanwinst die ongeveer even oud is als zijn oudste zoon. Voor welke ontwikkelingstaak staat Angelo volgens Levinson? (A) jong – oud
(B) vernietiging-schepping
(C) mannelijkheid-vrouwelijkheid
(D) betrokkenheid-gescheidenheid

Antwoorden

Antwoord:

(B) vernietiging-schepping

Uitleg:

Volgens psycholoog Daniel Levinson en zijn alomvattende theorie van volwassen ontwikkeling, staat Angelo voor de ontwikkelingstaak die bekend staat als Destruction-Creation. Dit is wanneer een persoon van middelbare leeftijd zijn eigen sterfelijkheid beter begint te visualiseren en begint te beseffen op welke manieren hij destructief heeft gehandeld, waardoor de persoon probeert zijn spijt in te halen.

Ik hoop dat dit uw vraag heeft beantwoord. Als je nog vragen hebt, stel ze gerust aan Brainly.

Wat zal er waarschijnlijk gebeuren als iemand met een laag zelfbeeld elke ochtend zelfbevestigingen herhaalt, zoals "elke dag, in elk opzicht, word ik steeds beter"?

Antwoorden

Antwoord:

Langzaam maar zeker zal hun gevoel van eigenwaarde verbeteren, omdat iemand die zelfverzekerde stem nodig heeft om in zichzelf te gaan geloven, dus de kans is groot dat de persoon in zichzelf begint te geloven of zelfverzekerd begint te worden.

Er is een gezegde dat zegt dat als je denkt dat je het kunt, je het kunt, maar als je denkt dat je het niet kunt, je het niet kunt.

Dus terwijl de persoon blijft zeggen dat hij beter wordt, kan de geest dit gaan geloven en zal het na verloop van tijd hun realiteit worden.

Dodge en Pettit ontwikkelden een model van hoe agressieve kinderen informatie anders verwerken dan anderen. Ze beweren dat agressieve kinderen meer geneigd zijn om:

Antwoorden

Antwoord: Het juiste antwoord is: Ze beweren dat agressieve kinderen meer geneigd zijn om een ​​breed scala aan mogelijke reacties op het gedrag van anderen te overwegen.

Uitleg: Het agressieve denkmodel van Dodge en Pettit kent verschillende stappen en de volgorde van denken is: Perceptie, attributie, zoeken naar antwoorden, selecteren van antwoorden, actie.

Toen Wendy weer naar school wilde en haar man Josh daartegen was omdat het tijd zou kosten weg van hun familie, hadden Wendy en Josh veel conflicten. Uiteindelijk veranderden ze allebei hun ideeën en verwachtingen voor hun leven samen en sloten beiden een hernieuwde toewijding aan hun huwelijk. Wat Wendy en Josh hebben ervaren is het beste te omschrijven als een structurele verbetering
B. integratieve overeenkomst
C. dialectiek
D. compromis

Antwoorden

Antwoord:

D: compromis

Uitleg:

Wat Wendy en Josh hebben meegemaakt, kan het beste worden omschreven als een compromis, omdat beiden van gedachten zijn veranderd met een doel en voordeel voor de toekomst van hun huwelijk. Een compromis is een overeenkomst in een argument, wanneer de partijen besluiten hun eisen te verminderen om een ​​evenwicht te bereiken dat voor beiden bevredigend is.

Bridgette en Ben hebben een basketbalspel gemaakt waarin degene die als eerste drie baskets heeft, wint. Er zijn regels zoals hoe ver je van de basket moet zijn en hoeveel tijd er is toegestaan ​​voordat het spel voorbij is. Volgens Piaget wordt dit type spel gedefinieerd als ____ (A) functioneel spel.(B) symbolisch spel.(C) constructief spel.(D) een formeel spel.

Antwoorden

Antwoord:

een formeel spel

Uitleg:

Het concept van waargenomen controle verwijst naar ________. (A) het vermogen om te identificeren wie hun beslissingen controleert
(B) overtuigingen over de aard van predestinatie
(C) overtuigingen over het vermogen om de resultaten in ons leven te beïnvloeden en vorm te geven
(D) attitudes met betrekking tot de wenselijkheid van controle

Antwoorden

Antwoord: (C) overtuigingen over het vermogen om de resultaten in ons leven te beïnvloeden en vorm te geven

Uitleg: Het begrip waargenomen controle wordt gedefinieerd als een persoon die zijn/haar interne gevoelens en gedragingen zelf kan definiëren en invloed kan uitoefenen op de omgeving van andere mensen. Er zijn twee hoofddoelen in de waargenomen controle: het gecontroleerde object is in het verleden gelokaliseerd of in de toekomst gelokaliseerd en het gecontroleerde object is over het gedrag.

De juiste optie is dus optie (C).

Malcolm studeert 's avonds laat alleen in zijn kamer als hij beneden een hard geluid hoort. Zijn hartslag neemt aanzienlijk toe en zijn ademhaling wordt oppervlakkig. Hij vraagt ​​zich af of er een inbreker het huis is binnengekomen en besluit op onderzoek uit te gaan. Als hij beneden komt, ontdekt hij dat zijn kat een plantenkraam heeft omgestoten. Zijn lichaam begint te ontspannen en weer normaal te worden. Welk deel van zijn zenuwstelsel is verantwoordelijk voor het terugbrengen van Malcolm naar een normale toestand? A. Ruggenmerg
B. Somatisch zenuwstelsel
C. Sympathisch zenuwstelsel
D. Parasympathisch zenuwstelsel

Antwoorden

Antwoord:

ik geloof dat het b is, want in het begin was hij bang, maar toen hij besefte dat het zijn kat achter dat alles was, kalmeerde hij daarom zijn b

Het persoonlijkheidstype (sociale stijl) dat beschreven wordt als behoefte hebben aan structuur en zekerheid, zich bezighoudt met feiten en cijfers en procesgericht is _______________.

Antwoorden

Antwoord: dit zijn logische mensen. Ik geloof dat ze logistiek medewerkers worden genoemd

Uitleg:

Voor hen moet alles logisch zijn. Waardoor ze kennis najagen, dat ze kunnen werken met feiten en cijfers en dat alles een onderscheidend proces moet hebben dat begrijpelijk is omdat ze logica volgen.

Anna werkt voor Federal Motors Corporation in de afdeling Human Factors. Het is haar taak manieren te identificeren waarop ingenieurs de instrumenten van het navigatiesysteem aan boord zo kunnen ontwerpen dat ze voor hun klanten het gemakkelijkst te gebruiken zijn. Welk type psycholoog is Anna waarschijnlijk?(A) Consument(B) Industrieel/Organisatorisch(C) Milieupsycholoog (D) Klinisch (E) Geropsycholoog

Antwoorden

Antwoord: Een consument

Uitleg:Om ​​Anna manieren te laten bedenken die ingenieurs kunnen gebruiken om hun producten te verbeteren, moet ze weten waar klanten naar op zoek zijn, hoe hun geest werkt als het gaat om deze producten en moet ze met ideeën komen op basis van begrijpen hoe klanten mentaal denken en zich tot deze producten verhouden, dus dat zal haar advies over het product dat ingenieurs moeten maken, beïnvloeden.

Antwoord: A. consument

Uitleg:

Het ministerie van Buitenlandse Zaken wijst een _____ toe aan strijdende commandanten, en in toenemende mate aan commandanten van de Joint Task Force, om perspectief op het buitenlands beleid te bieden en om banden tot stand te brengen met Amerikaanse ambassades in het verantwoordelijkheidsgebied of gebied voor gezamenlijke operaties en het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Antwoorden

Antwoord:

Het antwoord is een politiek adviseur.

Uitleg:

De taak van een politiek adviseur is om de verschillende bedrijven te helpen bij de wijze waarop zij reageren op de wet. De persoon die als politiek adviseur werkt, moet met alle wetgevingszaken te maken hebben. Een politiek adviseur moet de kranten lezen, politieke blogs poetsen en bijeenkomsten bijwonen.

Volgens deze informatie schrijft een politiek adviseur rapporten en geeft hij lezingen aan mensen die de leiding hebben over het bedrijf. Een politiek adviseur moet bepalen welke impact de door hem of haar verzamelde informatie zal hebben in het bedrijf.

Antwoord:

Politiek adviseur (POLAD)

Uitleg:

Samantha houdt echt van gummibeertjes. Haar houding kwam niet voort uit enig rationeel onderzoek naar de voedingswaarde van dit voedsel, en wordt niet beheerst door logica (ze kan niet worden overgehaald om te stoppen met eten). Samantha's houding ten opzichte van gummibeertjes is hoogstwaarschijnlijk gebaseerd op __________. (A) affectief (B) cognitief (C) gedragsmatig (D) intuïtief

Antwoorden

Antwoord: affectief

Uitleg:

Wat was het doel van de NAACP? Vink alles aan wat van toepassing is. (A) het rechtssysteem gebruiken (B) om discriminatie te bestrijden (C) om Afro-Amerikanen aan te moedigen (D) om hard te werken om op termijn gelijkheid te verwerven (E) om een ​​einde te maken aan lynchen en andere vormen van geweld tegen Afro-Amerikanen (F ) om segregatie af te schaffen

Antwoorden

Het doel van de NAACP was:

 • om het rechtssysteem te gebruiken om discriminatie te bestrijden
 • segregatie af te schaffen
 • om een ​​einde te maken aan lynchen en andere vormen van geweld tegen Afro-Amerikanen

De NAACP was een organisatie die werd opgericht om te strijden voor de koers van zwarte en gekleurde mensen in de Verenigde Staten.

Het werd opgericht in het jaar 1909 om ervoor te zorgen dat deze groepen personen recht krijgen in het Amerikaanse systeem.

Het werd gevormd vanwege het geweld dat deze mensen in het land doormaakten.

Lees meer op brainly.com/question/24567255?referrer=searchResults

Er zijn maar 4 antwoorden:

A) om het rechtssysteem te gebruiken om discriminatie te bestrijden om Afrikanen aan te moedigen

B) Amerikanen moeten hard werken om in de loop van de tijd gelijkheid te winnen

C) een einde maken aan lynchen en andere vormen van geweld tegen Afro-Amerikanen

D) om segregatie af te schaffen

De JUISTE antwoorden zijn... A, C en D

Ongewenste of herhaalde seksuele avances, opmerkingen of gedrag dat beledigend is voor de ontvanger en ongemak veroorzaakt of de werkprestaties belemmert, is:

Antwoorden

Antwoord: seksuele intimidatie

Uitleg: Seksuele intimidatie kan in elke omgeving plaatsvinden, niet alleen op de werkplek; het kan voorkomen tussen twee of meer individuen van alle geslachten, ras, geaardheid, enz. Seksuele intimidatie kan verbaal, fysiek of suggestief zijn en kan thuis, op school, op het werk, overal voorkomen...

Tracy, 13 jaar, is door de politie opgepakt wegens het drinken van alcohol. Dit wordt beschouwd als een ____________, omdat het alleen een misdaad is voor een minderjarige, niet voor een volwassene.

Antwoorden

Antwoord:

Status overtreding

Uitleg:

In de gegeven vraag wordt de lege ruimte gevuld met de term "Status delict".

De statusovertreding is een soort overtreding of actie die alleen voor bepaalde of een beperkte categorie mensen is verboden, d.w.z. de meeste voor minderjarigen die jonger zijn dan 18 jaar.

Sindsdien is het drinken illegaal voor de leeftijd onder de 18 jaar. het meisje is gearresteerd.

__________ is gebaseerd op de overtuiging dat hemel en aarde geen gescheiden plaatsen zijn, maar eerder een continuüm waarin beide rijken constant met elkaar in contact staan.

Antwoorden

Antwoord:

Confucianisme

Uitleg:

Het confucianisme is gebaseerd op de overtuiging dat hemel en aarde geen gescheiden plaatsen zijn, maar eerder een continuüm waarin beide rijken constant met elkaar in contact staan. Het werd gepropageerd door Confucius in de 6e-5e eeuw voor Christus. Het is gevolgd door het Chinese volk. Confucius verklaarde het belang van familie en sociale harmonie. Het confucianisme was zowel een filosofie als een religie. Mensen die in de hemel wonen, zijn de voorouders van degenen die op aarde zijn. De dood is een promotie naar een meer eervolle staat.

Een professional die werkt volgens de filosofie 'gezonde mensen en een goede samenleving eerst, ik en mijn vak daarna' laat zien wat men zou kunnen noemen:

Antwoorden

Antwoord: het zou kunnen worden genoemd: Social trustee, civic professionalism

Uitleg:

Een professional die handelt volgens deze 'burgerlijke professionaliteit' is wat onze samenleving nodig heeft.

FAQs

Waarom moet plezierjacht verboden worden? ›

Niet alle dieren zijn in één keer dood, sommige jachtmethodes, zoals de drijfjacht op hazen, leiden tot extreem dierenleed. Daarnaast leven veel dieren in het wild juist van andere dieren. Door plezierjacht ontneem je predatoren dus hun prooi waardoor de voedselketen in de Nederlandse natuur verder verslechterd.

Wat is plezierjacht? ›

Plezierjacht – ook wel trofeejacht of jachttoerisme genoemd - is de georganiseerde commerciële jacht op al dan niet bedreigde diersoorten. Het is een omstreden vorm van toerisme.

Hoeveel mensen zijn tegen de jacht? ›

Een op de vijf Nederlanders geeft aan tegen “alle vormen van jacht” te zijn (20%), ongeveer de helft is het daar mee oneens. Een 'beroepsjager' is in de ogen van Nederlanders iets anders dan een hobbyjager. Ruim de helft (54%) van de Nederlanders heeft moeite met jagen als hobby, een kwart heeft dat niet (25%).

Wat kun je doen tegen jagers? ›

Wat kan jij doen tegen de jacht?
 1. 1) JACHTPARTIJ IN HET VELD. Kom je een jachtpartij tegen, leg deze dan vast met bijvoorbeeld je mobiele telefoon. ...
 2. 2) GEEF LOCATIES AAN ONS DOOR. ...
 3. 3) LAAT VAN JE HOREN. ...
 4. 4) LAAT JE GROND UITKLEUREN ALS JACHTGEBIED. ...
 5. 5) KOOP GEEN WILD - EET GEEN VLEES. ...
 6. 6) GEEF JE OP ALS VRIJWILLIGER.

Welke dieren mag je schieten zonder vergunning? ›

Konijn, houtduif, vos, canadese gans, kraai en kauw staan op de landelijk vrijstellingslijst. Dat houdt in dat deze dieren het hele jaar mogen worden gedood, indien er binnen het werkgebied van de WBE op tenminste één perceel schade is of dreigt in het huidige of het komende jaar aan landbouw en/of fauna.

Hoeveel jagers zijn er in Nederland? ›

Nederland kent ongeveer 27.000 jachtaktehouders. Met een betaald lidmaatschap van zo'n 20.000 leden is bijna 75% van de Nederlandse jagers vrijwillig lid van de Jagersvereniging. Daarnaast zijn jagers regionaal georganiseeerd in bijna 300 wildbeheereenheden, die bijna alle vrijwillig lid zijn van de Jagersvereniging.

Is jagen een sport? ›

Het idee dat jagen een sport is, gaat gelukkig niet op. Het is een term die overgewaaid is uit de Verenigde Staten en die hier niet van toepassing is. De Amerikaanse mentaliteit van jagers is anders dan in Nederland. In Nederland zijn jagers eervolle mensen die vanuit hun passie jagen en jagen ze niet voor de sport.

Waarom is jagen toegestaan? ›

Overlastbestrijding, schadebestrijding en wildbeheer

De Wet natuurbescherming staat het doden van beschermde dieren in 2 gevallen toe: Als beschermde dieren overlast en schade veroorzaken. Of als er gevaar is voor de veiligheid en de volksgezondheid. Als dat nodig is voor het beheer van de wildstand.

Is jagen goed voor de natuur? ›

'De jager waakt over ecologische evenwichten, houdt dierenpopulaties gezond en zorgt voor de natuur', zegt Marlies Kolthof van de KNJV. 'Doet hij dat goed, dan kan hij in het jachtseizoen een deel van het wild oogsten.

Is de jacht noodzakelijk? ›

Zonder de jacht zou er een overpopulatie zijn van herten en andere dieren; ze zouden dus van honger omkomen.” Verhongeren en ziektes zijn betreurenswaardig, maar het is de natuurlijke manier om te zorgen dat de sterksten overleven.

Is jagen goed? ›

Jagen is slecht voor het milieu en de ecosysteem

Ondanks de vele positieve bijdragen van jagen, leidt jacht ook tot veel gevaren voor het milieu en de dieren in het wild. In de meeste landen mogen jagers alleen op bepaalde soort dieren jagen, wat volgens milieuactivisten kan leiden tot onbalans.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Maia Crooks Jr

Last Updated: 01/20/2024

Views: 6591

Rating: 4.2 / 5 (43 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Maia Crooks Jr

Birthday: 1997-09-21

Address: 93119 Joseph Street, Peggyfurt, NC 11582

Phone: +2983088926881

Job: Principal Design Liaison

Hobby: Web surfing, Skiing, role-playing games, Sketching, Polo, Sewing, Genealogy

Introduction: My name is Maia Crooks Jr, I am a homely, joyous, shiny, successful, hilarious, thoughtful, joyous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.