FUNcard Algemene voorwaarden | Hoofdevenement (2023)

Algemene voorwaarden Main Event Fun Card

Een Main Event Fun Card en een Main Event Game Card (hierna gezamenlijk een "Fun Card" genoemd) is een kaart met opgeslagen waarde met een magneetstrip waarmee u games kunt spelen op alle Main Event Entertainment-locaties in de Verenigde Staten ("Deelnemende locatie(s)"). Deze algemene voorwaarden (de "Algemene voorwaarden") zijn van toepassing op alle Fun Cards en het gebruik ervan. De Fun Card, inclusief alle administratie die daarmee verband houdt, wordt geleverd door Main Event Entertainment, Inc. of zijn gelieerde ondernemingen, moedermaatschappijen of dochterondernemingen (gezamenlijk "Main Event", "wij", "ons", "onze", "onze"). Door een Fun Card te kopen, op te laden of te gebruiken, stemt u ermee in wettelijk gebonden te zijn aan deze Algemene voorwaarden, en uw gebruik is onderworpen aan deze Algemene voorwaarden, zoals deze van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd, zonder verdere kennisgeving aan u.

Algemeen

1. Een Fun Card kan worden geladen met credits die, afhankelijk van de prijs van het spel, games kunnen activeren (waaronder photobooth, virtual reality-games en minigolf, indien beschikbaar), entitlements (credits die specifiek zijn bedoeld voor een enkel spel/activiteit of een groep games/activiteiten) in een Deelnemende Locatie. Voor elk spel, met uitzondering van bowlen, lasergame, zwaartekrachttouwen, Virtual Reality, biljart, shuffleboard, rotsklimmen, jeu de boules en elk ander spel dat door ons is gekozen om te werken via een ander systeem (zoals hierna wordt vermeld), dat zich op Deelnemende Locaties afspeelt, is een bepaald aantal credits vereist ('Spel(len)'). De kredietprijs voor het spelen van een Game wordt bij elke Game weergegeven in het weergavevenster bij het doorhalen van de Fun Card en varieert in waarde. Bij elke kaartuithaal en gameplay worden credits afgetrokken van het totale saldo van credits en wordt het resterende saldo van dat credittype op het scherm weergegeven.

2. De Fun Cards mogen niet worden gebruikt voor aankopen van eten en drinken, aankoop van cadeaubonnen, groepsevenementen of verjaardagsfeestjes. Fun Cards uitgegeven vóór 21 augustus 2019 (geïdentificeerd door de eerste vier cijfers anders dan 0700) vallen onder de algemene voorwaarden uiteengezet op mainevent.com/page/Fun Card-terms die kunnen verschillen van deze Main Event Fun Card Algemene voorwaarden.

3. U kunt uw Fun Card bij een automaat gebruiken om credits te kopen om spellen met muntinworp te activeren die uw Fun Card niet accepteren.

4. De tegoeden die u koopt, verlopen niet, zijn niet onderhevig aan onderhoudskosten en worden op uw Fun Card opgeslagen. De punten die u wint (anders dan punten die zijn uitgegeven in verband met een speciale actie-aanbieding die een vervaldatum kan hebben ("Actiepunten"), vervallen niet. De Fun Card kan op elke Deelnemende Locatie worden gebruikt.

5. U kunt tegoeden van een willekeurig aantal Fun Cards combineren met andere Fun Cards. De Fun Cards die worden gebruikt om tegoeden naar een andere Fun Card over te zetten, bevatten na de overdracht een saldo van nul, maar blijven actief om extra opwaarderingen mogelijk te maken zonder extra kosten.

6. Main Event is niet verantwoordelijk voor verloren, gestolen of beschadigde Fun Cards met credits of punten.

7. Elke doorverkoop of andere overdracht van een Fun Card tegen vergoeding maakt de Fun Card en het bijbehorende tegoed en/of puntensaldo ongeldig en kan worden geannuleerd.

(Video) How to Create an Event

8. Uw Fun Card kan niet worden gerestitueerd en kan onder geen enkele omstandigheid worden ingewisseld voor contanten, behalve indien wettelijk vereist.

9. Tenzij anders toegestaan ​​onder de toepasselijke wetgeving (en vermeld op het moment van aankoop), is alle verkoop- en gebruiksbelasting inbegrepen bij uw aankoop van een Fun Card.

10. Main Event behoudt zich het recht voor om een ​​Fun Card niet te accepteren of anderszins het gebruik van de Fun Card te beperken als het van mening is dat het gebruik ongeautoriseerd, frauduleus of anderszins onwettig is of in strijd is met deze Algemene Voorwaarden.

11. U ontvangt geen overzichten van gespecificeerde transacties met uw Fun Card.

12. Op elke locatie is een lijst met spellen en het aantal credits dat nodig is om een ​​spel te spelen beschikbaar. De prijzen van Games kunnen op elk moment door het Main Event worden gewijzigd.

Credits

De tegoeden op een Fun Card worden gebruikt om Spelletjes te spelen op Deelnemende Locaties. Er zijn verschillende soorten kredieten:

1. Reguliere Credits – Reguliere Credits zijn credits die u aanschaft. U kunt Reguliere Credits gebruiken om elk Spel op Deelnemende Locaties te spelen.

2. Promotietegoeden – Promotietegoeden worden voor promotionele doeleinden op gezette tijden toegevoegd aan het reguliere tegoed. Deze tegoeden zijn alleen actief tijdens de aangegeven actieperiode. Deze tegoeden worden tijdens de actieperiode vóór alle andere tegoeden van uw Fun Card-tegoed afgeschreven. Alle ongebruikte actietegoeden vervallen en worden aan het einde van de actieperiode van uw Fun Card verwijderd.

Time Play – Time Play Fun-kaarten worden verkocht in stappen van minuten of uren. Time Play Fun Cards activeren Games, maar de zo geactiveerde games leveren geen Punten op en zijn niet geldig op instant-prijsspellen, kraanspellen, fotohokjes of virtual reality.

Niettegenstaande de hierboven uiteengezette bespreking van credits, wordt de volgorde van gebruik van de credits uitsluitend bepaald door het Main Event en heeft de klant geen controle over het type credit dat voor een bepaald spel wordt gebruikt.

Aankoop en saldi

(Video) Online Network Forum: Companion Cards and Event Venues - August 2023

1. Je kunt een Fun Card kopen met een creditcard, Main Event-cadeaubon of contant geld bij geautoriseerde Main Event-medewerkers, inclusief maar niet beperkt tot Servers, Barmannen, Managers en Bowl Desk-medewerkers (gezamenlijk "Geautoriseerde Medewerker(s)") of bij een kiosk op Deelnemende Locaties.

2. Waar toegestaan ​​door de wet, kunnen eenmalige activeringskosten in rekening worden gebracht (bovenop het gewenste bedrag van uw Fun Card-aankoop) om de Fun Card te kopen. Activeringskosten verschillen per locatie. Een Fun Card met activeringskosten ontvangt credits ter compensatie van de activeringskosten (de waarde is afhankelijk van de activeringskosten). Raadpleeg een geautoriseerde medewerker of ga naar een kiosk voor meer informatie. De Fun Card kan worden opgeladen zonder extra activeringskosten.

3. Fun Cards kunnen worden opgeladen door een Geautoriseerde Medewerker op elke Deelnemende Locatie en elke kiosk van een Deelnemende Locatie in de aangegeven coupures. Voor het opwaarderen van een bedrag dat niet beschikbaar is bij een kiosk, dient u zich te wenden tot een Geautoriseerde Medewerker op een Deelnemende Locatie.

4. U kunt het saldo van de Fun Card controleren door naar een Geautoriseerde Werknemer te gaan, bij kiosken op Deelnemende Locaties of bijwww.mainevent.com/fun-cards/.

5. Wanneer op het displayvenster van het spel "Geen saldo op uw account" staat, kost het spel meer credits dan er op uw Fun Card staan; het is echter mogelijk dat u voldoende credits heeft om een ​​ander spel te spelen waarvoor minder credits nodig zijn. Controleer daarom uw Fun Card-saldo en ga naar de Bowl Desk om te bepalen welk spel u kunt spelen voor het aantal credits dat nog op uw Fun Card staat. Als u niet genoeg credits op uw Fun Card heeft om een ​​Game te spelen, kunt u uw Fun Card opwaarderen, het resterende saldo overboeken naar een andere Fun Card of een laatste game spelen (“Last Hurrah”). Meer informatie over Last Hurray vindt u hieronder.

Laatste hoera

De kosten voor het spelen van een Game tijdens het Main Event vereisen mogelijk het gebruik van credits waardoor je een saldo hebt dat lager is dan de vereiste credits om een ​​Game te spelen. Als u echter een creditsaldo heeft dat lager is dan de vereiste credits om een ​​Game te spelen, kunt u nog steeds al uw credits gebruiken door uw creditsaldo in te wisselen om een ​​Game op de locatie te spelen (uw "Laatste hoera"). One Last Game verschilt per locatie. Na je Last Hurrah heeft je Fun Card een saldo van nul, maar kan nog steeds zonder extra kosten worden opgeladen.

Punten

1. Elektronische punten ("Punt(en)") worden aan uw Fun Card toegevoegd door bepaalde Spellen te spelen.

2. Als u Punten wint, kunt u die Punten inwisselen voor merchandise in de Keuze van de Winnaar of u kunt de Punten op uw Fun Card behouden voor later gebruik.

3. Bij het selecteren van een Winner's Choice-item wordt het vereiste aantal punten afgetrokken van uw puntensaldo.

4. Op basis van prijzen en beschikbaarheid van koopwaar in de keuze van de winnaar op deelnemende locaties, heb je mogelijk niet genoeg punten om in te wisselen voor een artikel

(Video) Cool events are waiting for you

5. Puntensaldi kunnen worden gecontroleerd op de kiosken van de Deelnemende Locaties, of bij elke Geautoriseerde Werknemer op een Deelnemende Locatie.

6. Punten hebben geen contante waarde en kunnen niet worden terugbetaald of ingewisseld.

7. Punten verlopen nooit, hebben geen onderhoudskosten en kunnen op elke Deelnemende Locatie worden gebruikt.

Leuke kaarten van de vorige generatie

Als uw Fun Card-nummer niet begint met "0700", dan heeft u een Fun Card van een vorige generatie. Deze Fun Card kan als contant geld worden gebruikt voor alle activiteiten, maar ook voor eten en drinken. Deze Pre-Generation Fun Cards kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld of worden gebruikt als betaling voor een groepsevenement; ze mogen ook niet opnieuw worden geladen. U kunt, door uw vorige generatie Fun Card naar de bowl desk of een andere manager te brengen, de vorige generatie Fun Card inwisselen voor een huidige Fun Card die (i) uw kassaldo zal omzetten in Credits voor het spelen van games en (ii) uw Punten zal overdragen, beide in overeenstemming met deze Fun Card Algemene Voorwaarden.

Spelstoringen

1. Punten worden aan u toegekend voor het succesvol spelen van correct functionerende verzilveringsspellen.

2. Als een Spel tijdens het spelen niet goed werkt, mag je hetzelfde spel één keer gratis spelen, of als het spel een aanhoudende storing heeft die niet kan worden verholpen, een vergelijkbaar spel. Er worden geen punten toegekend voor het spel waarin de storing zich voordoet.

3. Als een verzilveringsspel niet het juiste aantal punten toekent, zoals bepaald door het Main Event, naar eigen goeddunken, wordt het juiste aantal punten toegekend aan/toegevoegd aan de Fun Card die is gebruikt om het spel te activeren.

4. Als een verzilveringsgame overtollige punten toekent als gevolg van een storing, kan Main Event de overtollige punten aftrekken van de Fun Card waaraan ze zijn toegekend.

Fraude, misbruik en misbruik

Main Event kan tegoeden en puntensaldi opschorten, annuleren of aanpassen in geval van fraude, misbruik of misbruik; zoals bepaald door Main Event naar eigen goeddunken.

(Video) ✍ Sarà proficuo questo accordo o collaborazione?

Annulering

Main Event kan uw Fun Card opschorten of beëindigen en een of alle aan u verleende rechten en privileges op elk moment intrekken of beperken zonder kennisgeving, aansprakelijkheid, terugbetaling of compensatie.

Beëindiging kan het gevolg zijn van uw frauduleus of ongeoorloofd gebruik van de Fun Card of schending van deze Algemene voorwaarden. Als we uw kaart met reden beëindigen, worden alle tegoeden en punten ongeldig en kunnen ze niet worden gebruikt. U ontvangt van ons geen vergoeding voor vervallen tegoeden of punten. Als we uw Fun Card zonder opgaaf van redenen beëindigen, zullen we winkeltegoeden terugbetalen of uitgeven gelijk aan het saldo van gekochte credits of Punten op uw Fun Card-account verminderd met eventuele bedragen die u mogelijk verschuldigd bent aan Main Event.

Factureringsfouten en correcties

We behouden ons het recht voor om het saldo van uw Fun Card te corrigeren als we denken dat er een fout is opgetreden. Als u vragen heeft over uw transactiegeschiedenis, of als u een transactie of correctie betwist die is beoordeeld aan de hand van uw Fun Card, neem dan contact op met de dichtstbijzijnde Deelnemende Locatie. We zullen een onderzoek uitvoeren en de resultaten communiceren en eventuele fouten corrigeren die we verifiëren zodra we het onderzoek hebben afgerond. Als er geen fout werd gevonden, zullen we een uitleg communiceren. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele factureringsfouten, tenzij u ons binnen 60 dagen na de datum van de betreffende transactie op de hoogte stelt. U dient uw transacties en rekeningsaldi nauwlettend te volgen.

Rechtskeuze

Deze Algemene voorwaarden en uw gebruik van een Fun Card worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat Florida, niettegenstaande eventuele conflicterende wettelijke regels.

Arbitragerechten/afstand van rechten

Elk geschil of elke claim die door u tegen ons (of tegen een van onze dochterondernemingen, moedermaatschappijen of gelieerde bedrijven) wordt ingediend die voortvloeit uit of verband houdt met deze Algemene voorwaarden of uw gebruik van uw Fun Card (hetzij gebaseerd op contract, onrechtmatige daad, statuut, fraude, verkeerde voorstelling van zaken of enige andere juridische theorie) zal worden beslecht door bindende arbitrage beheerd door de American Arbitration Association ("AAA") onder de AAA Commercial Rules en Consumer Related Supplementary Procedures (behalve dat Regel C-4 met betrekking tot de benoeming van een arbiter niet van toepassing is en de arbiter wordt gekozen onder regel R-11) voor een (1) neutrale arbiter met een licentie om gedurende ten minste twintig (20) jaar als advocaat werkzaam te zijn bij de AAA-kantoren die het dichtst bij de locatie zijn waar u uw Fun Card hebt gekocht, behalve dat (a) u vorderingen kunt indienen bij de rechtbank voor geringe vorderingen als deze in aanmerking komen voor behandeling door een dergelijke rechtbank, of (b) u of wij ervoor kunnen kiezen om vorderingen voor de rechtbank in te dienen als de vorderingen uitsluitend betrekking hebben op de inning van eventuele schulden die u aan ons verschuldigd bent. Alle claims (inclusief claims die onderhevig zijn aan arbitrage en claims die kunnen worden vervolgd in een rechtbank en ongeacht of de claim wordt ingediend in een arbitrageprocedure of in een rechtbank) moeten op individuele basis worden ingediend en niet als eiser of groepslid in een vermeende groeps- of vertegenwoordigende procedure, en u doet hierbij afstand van alle claims voor punitieve schadevergoeding en elk recht om claims in te dienen op basis van een groep of vertegenwoordiging.

Privacybeleid

Ons privacybeleid is in te zien opmainevent.com/privacybeleid.

FAQs

Wat is een Plopsa-FunCard? ›

Met je Plopsa-FunCard geniet je van 1 jaar lang onbeperkte toegang tot Plopsaland De Panne, Plopsa Coo, Plopsa Indoor Hasselt, Plopsa Station Antwerp, Plopsa Indoor Coevorden, Holiday Park, Majaland Kownaty, Majaland Warsaw & 50% korting bij Plopsaqua De Panne en Plopsaqua Landen-Hannuit.

Hoeveel kost een Plopsa-FunCard? ›

Abonnementen
Bumba-FunCard ≥ 85 cm < 1mPlopsa-FunCard ≥ 1m
Aan de kassa€55,00€110,00
Online€55,00 Koop€110,00 Koop
Domiciliëring (betaling per maand)-€11,50 per maand Koop
Verlenging€55,00 Koop€99,00 Koop
26 more rows

Wat zit er in Plopsa abonnement? ›

Met een Plopsa-jaarabonnement geniet je 1 jaar lang van alles wat de Plopsa-parken te bieden hebben! Naast onbeperkte toegang tot de Plopsa-parken, geniet je ook van 10% korting in de Plopsa-winkels, 15% korting op een verblijf in het Plopsa Hotel, 10% korting op een maaltijd in Restaurant Prinsessia.

Hoe lang is mijn Plopsa abonnement nog geldig? ›

De nieuwe einddatum van je abonnement is dan exact 1 jaar na de huidige einddatum van je abonnement. Verleng je je abonnement binnen het jaar nadat je abonnement verlopen is, dan gaat de verlenging meteen in en wordt de nieuwe einddatum van je abonnement 1 jaar na de verlengdatum.

Hoe hoog is de zweefmolen in Plopsaland? ›

Zweef mee tot bijna 70 meter hoog met de spectaculaire Nachtwacht-Flyer! Geniet van het adembenemende zicht op het park en de omgeving!

Welke Plopsalanden zijn er? ›

De Plopsa-groep beschikt over acht attractieparken en twee waterparken, in België, Nederland, Polen en Duitsland: Plopsaland De Panne, Plopsa Indoor Hasselt, Plopsa Coo, Plopsa Indoor Coevorden, Holiday Park, Plopsaqua De Panne, Majaland Kownaty, Majaland Warsaw, Plopsaqua Landen-Hannuit en Plopsa Station Antwerpen.

Hoe groot moet je zijn voor Plopsaland? ›

De meeste attracties zijn ontworpen voor kinderen vanaf 1 meter, al dan niet mits begeleiding. De toegangsmodaliteiten van de attracties worden geafficheerd aan de ingang van het park en op elk attractiebord afzonderlijk. Onze jongsten kunnen door het uitgekiende parkontwerp in alle veiligheid ongeremd ravotten.

Hoeveel kost het eten in Plopsaland? ›

We hebben ons super geamusseerd! Eten en drinken is er wel overdreven duur! Vb: Meer dan 3 € voor Blikje cola , Hotdog = € 6.99 , Bickyburger = € 5.99 ..

Hoeveel kost Plopsaqua per persoon? ›

Tickets & Prijzen

Er zijn al Plopsaqua tickets beschikbaar vanaf €10,99 online. Zo kan je tijdig je plekje reserveren voor dit adembenemende waterparadijs. De prijs voor een parking ticket bedraagt 10 euro.

Welke Plopsa is de grootste? ›

Plopsaland de Panne: het grootste themapark

Plopsaland De Panne is het grootste themapark van België en heeft meer dan vijftig spectaculaire attracties en shows voor bezoekers alle leeftijden. Het pretpark in de badplaats De Panne is opgebouwd rondom de helden en heldinnen van de Vlaamse televisiestudio Studio 100.

Wat kost een Efteling abbo? ›

Prijsinformatie attractiepark

Afhankelijk van jouw bezoekdag, selecteren we bij je ticketaankoop automatisch het juiste ticket. Kom vaker naar de Efteling! Bij meer dan 5 bezoeken per jaar is een abonnement al voordeliger. Een abonnement voor 4 t/m 64 jaar kost € 215,00 per jaar.

Hoeveel attracties heeft Plopsa Indoor? ›

Kleine avonturiers tussen 2 en 10 jaar en hun ouders komen áltijd oren en ogen te kort op de 25 betoverende attracties van Plopsa Indoor Hasselt!

Wat gebeurt er als je abonnement afloopt? ›

Nadat je contract afloopt wordt het namelijk stilzwijgend verlengd totdat je zelf actie onderneemt. Wel wordt het contract dan maandelijks opzegbaar. Een abonnement verlengen of overstappen is dus vrijwel altijd voordeliger dan het laten doorlopen na de afloopdatum.

Kan ik nog van een abonnement af? ›

Heb je een abonnement voor een vaste periode, bijvoorbeeld een jaar, dan zit je daaraan vast. Je kunt vragen aan het bedrijf of je eerder mag stoppen. Maar daar heb je geen recht op. Staat het bedrijf eerdere opzegging toe, dan kan het een opzegvergoeding vragen.

Hoe weet je wanneer je abonnement is afgelopen? ›

De einddatum van je abonnement vind je in het contract dat je van je provider hebt ontvangen. Mocht je deze niet meer terug kunnen vinden, bekijk dan een van je maandelijkse facturen.


Plopsa-FunCard

Plopsa-FunCard
https://www.plopsafuncard.be
Plopsa-FunCard
https://www.plopsafuncard.be
With a Plopsa FunCard you can enjoy unlimited access to 6 Plopsa parks for 1 year, a 50% discount at the Plopsaqua De Panne water park and at more than 70 other...

Hoe werkt kortingscode Plopsa? ›

Rond de bestelling van je tickets of je abonnement af en begeef je naar de volgende stap. In het winkelwagentje bij Plopsa vind je een invoerveld met als titel 'kortingscode ingeven'. Vul je code in en klik op 'Toepassen'. Jouw korting wordt meteen verrekend.

Hoeveel kamers zijn er in Plopsa Hotel? ›

Strijk neer in een van de 117 betoverende kamers of suites en ervaar de rust in een unieke theaterstijl. Slaap in de wereld van Maya de Bij, Mega Mindy, Kabouter Plop of een andere Studio 100-held of ontdek de wondere wereld van het theater...

Waar je met de kids naar Plopsa Indoor kunt gaan? ›

Bereik de top van de Klimberg

Buiten bij Plopsa Indoor bevindt zich een enorm grote berg. Het mooie is dat uw kind deze berg kan beklimmen. Vooral avontuurlijk ingestelde kids kunnen hier hun hart ophalen. De Klimberg is voor alle leeftijden met een minimale lengte van 1 meter.

Welke leeftijd Plopsa Indoor? ›

Plopsaland Indoor Hasselt is ideaal voor kinderen in de leeftijdscategorie 3 t/m 8 acht jaar. We hebben zelf het park bezocht met een kind dan 2,5 (met lengte 96 cm). Bij het kopen van een ticket gelden er 3 prijzen naargelang de lengte namelijk <0,85cm, 0,85cm - 1m, > 1m.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Tyson Zemlak

Last Updated: 25/11/2023

Views: 5231

Rating: 4.2 / 5 (43 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Tyson Zemlak

Birthday: 1992-03-17

Address: Apt. 662 96191 Quigley Dam, Kubview, MA 42013

Phone: +441678032891

Job: Community-Services Orchestrator

Hobby: Coffee roasting, Calligraphy, Metalworking, Fashion, Vehicle restoration, Shopping, Photography

Introduction: My name is Tyson Zemlak, I am a excited, light, sparkling, super, open, fair, magnificent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.